Лист в редакцію: Про антиукраiнськi подii в Iспанii

04 Лис 2014 / 12:36 | Переглядів: 2363

лист

Я українка. В Iспанiї живу не перший рiк i за цей час нiколи не чула вiд iспанцiв недобрих вiдгукiв про мою країну. Гадаю, значна частина людей сформувала свою думку про Україну завдяки вiдкритостi медiа в епоху демократi ї, а ще бiльша кiлькiсть - завдяки особистому спiлкуванню з українцями, якi оселилися та iнтегрувалися в Iспанiї на хвилi трудової мiграцiї. Багато iспанцiв вже й особисто побували в Українi як туристи або у справах бiзнесу. Згадайте хоча б Чемпiонат Європи з футболу 2012 року. В самiй Українi знають про Iспанiю як про толерантну європейську державу, в якiй домiнують демократичнi цiнностi. I тому, як снiг на голову, недавно в українськiй пресi з'явилася iнформацiя про скандальнi подiї в рiзних iспанських мiстах, метою яких є спотворена iнтерпретацiя нинiшньої ситуацїi в Українi , де, як всiм вiдомо, йде вiйна на сходi країни. По сутi. Протягом останнiх тижнiв в унiверситетaх Сарагоси, Гранади, мадридському Комплутенсе, в барселонському суспiльному закладi Ateneo вiдбулися вiдверто антиукраїнськi конференцiї, на яких боротьба українцiв проти сепаратистiв i росiйської вiйськової агресiї, захист українською армiєю своєї законної територiї подаються як "нацiоналiзм i фашизм". Остання "просвiтницька розмова" вiдбулася в Ateneo м. Алькоркон 18 жовтня. Українцi дiаспори, якi повiрили у вiдкритiсть дiалогу i прийшли на цi заходи, щоб пояснити свою позицiю, були в агресивнiй формi недопущенi i вигнанi, а в Барселонi i Алькорконi - жорстоко побитi. Двоє з них опинилися в лiкарнях з важкими фiзичними травмами. Ким побитi? Молодими iспанцями-"антифашистами", яких вже хтось заздалегiдь поiнформував, хто для них є "другом", а хто "ворогом". В Комплутенсе ранiше , 8 жовтня, студенти факультету полiтологiї(!) спалили український прапор, який вони брутально вирвали з рук українцiв. А хто декларує себе органiзатором цих конференцiй, круглих столiв, виставок i т.д.? Унiверситет Комплутенсе, ”L'Assemblea du Suport a les Repúbliques Populars de Donetsk y Lugansk”, asociaciones “Troyka”, “Esencia del tiempo”, “Plataforma Global contra las Guerras”. Який iнформацiйний продукт подається на цих заходах? Назва культурного циклу - "Гуманiтарна трагедiя на пiвденному Cходi України i її наслiдки для Європи". Iз свiжих матералiв, якi стосуються подiй в Українi в 2014 роцi, демонструють документальний фiльм “Звичайний фашизм”(англiйською мовою його названо “Фашизм, яким вiн є” ) росiйського режисера Андрiя Караулова. Як журналiст, скажу, що будь-яке вiдео можна прокоментувати так, як спланує автор. Дивлячись якi в нього переконання, або ж ступiнь чесностi. Або ж замовлення. Саме так працюють зараз росiйськi iнформацiйнi канали, заангажованi Кремлем, викидаючи в ефiр тонни брехнi про Україну, спотворюючи дiйснiсть i створюючи в головах росiйських громадян образ ворога, тобто, України, яка пiшла не тим шляхом, котрого хотiв Путiн. Що стосується фiльму Андрiя Караулова, який "ненав'язливо" розтлумачує, що трагедiю в Українi породили свої ж, тобто, Майдан, Правий сектор, якiсь нацi, а не президент Росiї Путiн, який розв'язав вiйну i годує терористiв зброєю , то будь-який українець-патрiот вам скаже, що той є фашистом, хто прийшов на чужу землю iз зброєю в руках, щоб вбивати. Хiба це не Путiн нахабно загарбав Крим, хiба це не вiн тримав десятки тисяч росiйських солдат пiд українським кордоном, а потiм таки вторгся? Хiба це Україна посилала тисячi бойовикiв у Росiю, а не навпаки? Про це - нi слова у фiльмi Андрiя Караулова. Там є низка вiдеокадрiв про трагiчний день в українському мiстi Одеса, коли в результатi протистояння мiж українцями-патрiотами та сепаратистськи налаштованими громадянами у вогнi згорiло кiлька десяткiв людей. Так, cправдi страшна трагедiя, кадри шокують. Європейському глядачевi, який з часiв балканської вiйни у 90-х роках XX столiття не пам'ятає нiчого подiбного - як "брат вбиває брата" - ця картина може бути схожа на Середньовiччя. Cвiтова практика свiдчить, що в перiоди революцiй жорстокiсть i насилля виявляються з обох сторiн. На жаль. Але чи нормально те, коли хтось раптом вирiшив роздерти вашу країну на шматки, незважаючи на думку всього народу, на її конституцiйнi засади та iсторичний вибiр, як це сталося з Україною? Можливо, студентам факультету полiтологiї Комплутенсе, зважаючи на їхнiй вiк, важко розiбратися в цих подiях, але дорослим поважним панам, якi надають дах для проведення таких "антифашистських" експозицiй, варто булo б задуматись. Однобоке подання iнформацiї - хiба це в правилах демократичного суспiльства? В афiшi, яка анонсувала останнiй круглий стiл в Комплутенсе 23 жовтня, є маленька приписка: проводиться за участю академiчних та унiверситетських кiл Iспанiї та Росiї. Так, Росiї, яка цинiчно веде широкомасштабну вiйну проти України, незважаючи на протест усього свiту. Веде вiйну i шляхом ось таких замаскованих конференцiй в країнах Європи, вкладаючи в них людський i фi- нансовий ресурс. Ранiше чималу кiлькiсть мiст проїхала пропагандистська фотовиставка “Трагедiя Одеси”, яку органiзував проросiйськи налаштований одеський активiст Сергій Мархель. А чому б шановному унiверситету не запросити когось з українськиx полiтологiв, раз вже так хочеться знати всю правду про Україну i якiсь Донецькi та Луганськi республiки, якi виникли на територiї суверенної держави i де зараз закрiпилися банди рiзних мастей? Може, аудиторiя тодi дiзналася б i про трагeдiю пiд мiстом Iловайськом, де росiйськi вiйська за чверть години знищили кiлька сотень українських солдат, спочатку пообiцявши їм вихiд з оточення, а потiм цинiчно розстрiлявши важкою артилерiєю? Не дивно, що в умовах вибiрковостi подачi iнформацiї студенти, котрi не мають нiякої уяви про iсторiю України i не вмiють аналiзувати, в результатi стають агресивними i пiдiграють рiзним лiвим радикалам. Про останню сутичку в Алькорконi менi розповiли мої спiввiтчизники Андрiй i Олег, якi були на мiсцi подiї. Обидва вони далеко не хлопчаки, а дорослi чоловiки - активiсти української дiаспори в Мадридi. Займаються громадським життям українцiв, а зараз - також гуманiтарною допомогою українськiй армiї. Андрiй: - Ми хотiли прийти в зал Атенео, тому що з попереднiх подiй в Комплутенсе i Барселонi знали, що акцiї спрямованi проти Укаїни. Якщо це вiдкритий захiд, то чому б нам не взяти слово i не розповiсти, що українцi не фашисти, а вiдстоюють свою державу? Ми хотiли запитати у присутнiх, чому вони вважають українцiв, якi захищають свою землю, фашистами? Але нам не дали дiйти. З сусiднього бару вибiгли молодики, екiпiрованi мотоциклетними касками, i навiть розбитими пляшками, i накинулись на нас. Деякi з них тримали прапори Донецької та Луганської республiк i прапор колишнього СРСР. Тобто, вони вже були готовi, на нас чекали. Побиття було жорстоке, одному з наших хлопцiв перебили обидвi руки. На мiсцi сутички полiцїi не виявилось. Потiм ми звернулися у вiддiлок, але в той день заяву у нас не прийняли, сказали, що збирають докази. Тепер над цiєю справою буде працювати адвокат, тому що це не ми спровокували бiйку. Олег: - Можливо, комусь така поведiнка деяких груп iспанської молодi може здатися локальною проблемою, реакцiєю маргiналiв, не вартою уваги. Але це небезпечна тенденцiя. Сьогоднi таких хлопцiв 100, завтра - втричi бiльше, а потiм - 1000. Для нас, українцiв, вiйна в Українi - це не далека вiйна, яка проходить за тисячi кiлометрiв звiдси, а це вiйна, яка проходить через серця кожного з нас. Там гинуть нашi друзi, родичi, знайомi, молод i хлопцi, яких вбивають проросiйськi найманцi i солдати росiйської армiї. Ми проти таких пропагандистських заходiв, що мали мiсце в Iспанiї, якi породжують ненависть до українцiв. Нашу позицiю пiдтримало Посольство України в Iспанiї i направило вiдповiднi ноти в Мiнiстерствa закордонних справ, внутрiшнiх справ та Мiнiстерство освiти Iспанiї.

На завершення хочу додати до мого коментарю ще один штрих. 23 жовтня група українцiв на знак незгоди з проведенням вищезгаданих антиїукранських акцiй провела пiкет бiля ректорату унiверситету Комплутенсе. Заяву вiд української громади передали в ректорат. Оскiльки я була серед присутнiх, спробувала поспiлкуватися з працiвниками унiверситету, якi проходили повз нас або просто вийшли на вулицю в гарний сонячний день. Про Україну хтось знав бiльше, хтось менше. Та один iз спiврозмовникiв зказав: "Повiрте, переважна бiльшiсть суспiльства на сторонi України, ми пiдтримуємо вас."

Я пiшла, i в мене залишилось питання: Кому i навiщо потрiбен був цей "культурний цикл" в унiверситетi Комплутенсе, де, зокрема, готують i майбутнiх полiтикiв?

Автор - ЛЮДМИЛА МАРОТО

Теги →

Розповсюдити

Використання матеріалів сайту дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на сайт t-v.te.ua.

Редакція газети «Тернопіль вечірній» (t-v.te.ua) може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст перепублікованих матеріалів не несе.