Юристи міськради безкоштовно консультують громадян

05 Чер 2013 / 13:38 | Переглядів: 6191

звернення

Безкоштовні юридичні консультації у міській раді може отримати кожен тернополянин. Згідно з розпорядженням міського голови працівники управління правового забезпечення здійснюють особистий прийом громадян у фойє міськради з понеділка по четвер з 16-00 до 18-00. Так за 2012 рік розглянуто близько 2889 різного роду звернень, що надходять від фізичних та юридичних осіб, надано 360 роз'яснень та консультацій.

Згідно розпорядження міського голови від 18.04.2012р. №130 "Про запровадження телефонної лінії з питань запобігання та протидії корупції", працівники управління проводять забезпечення ведення обліку дзвінків.

Ще одним напрямком роботи юристів міськради є участь в діяльності Тернопільської міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення. При управлінні працює громадська правова приймальна, основним завданням якої є правова освіта населення та надання правової допомоги незахищеним верствам населення. Дана робота полягає у наданні консультацій населенню, підготовці певних документів для звернення в судові та інші органи, публікація в пресі правової інформації. У роботі громадської приймальні беруть участь працівники міського відділу юстиції, Тернопільського міськрайонного суду, юридичного інституту Тернопільського економічного університету.

Систематичною є участь у роботі опікунської ради та участь у роботі різного роду комісій, комітетів, робочих груп, що створюються у міській раді тощо.

Звіт

про роботу управління правового забезпечення Тернопільської міської ради за 2012 рік

Управління правового забезпечення міської ради являється виконавчим органом ради і відповідно здійснює свою діяльність на підставі положення, яке затверджене міською радою.

Основними завданнями та функціями управління є:

Захист законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету.

Участь у підготовці проектів нормативних актів, що приймаються радою, її виконавчим комітетом, міським головою.

Перевірка на відповідність чинному законодавству актів, що приймаються міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою.

Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів ради, її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів.

Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийомів громадян.

Надання правової допомоги структурним підрозділам міської ради, комунальним підприємствам, щодо здійснення ними повноважень.

Управлінням правового забезпечення проводиться перевірка на відповідність чинному законодавству актів, що приймаються радою, виконавчим комітетом та міським головою, за звітний період в цифрах це має наступний вигляд:

- проектів рішень міської ради перевірено та опрацьовано понад 1228;

- проектів рішень виконавчого комітету перевірено та опрацьовано понад 1920;

- проектів розпоряджень міського голови перевірено та опрацьовано понад 443.

Управлінням правового забезпечення розглянуто близько 2889 різного роду звернень, що надходять від фізичних та юридичних осіб.

На особистому прийомі (понеділок-четвер з 16-00год. по 18-00год.), згідно розпорядження міського голови від 30.11.2010р. №1 "Про надання безкоштовних юридичних консультацій мешканцям м. Тернополя" (із змінами згідно розпорядження міського голови від 11.04.2011р. №195) працівниками управління правового забезпечення надано 360 роз'яснень та консультацій. Слід відзначити, що прийом громадян по питаннях надання правової допомоги, працівниками управління проводиться також і впродовж робочого дня, результатом чого, за звітний період, слугувало надання консультацій понад 200 громадянам та представникам юридичних осіб.

За дорученням міського голови працівники управління розглядають протести та подання прокуратури, відповідні документи інших правоохоронних і контролюючих органів. Результатами такого розгляду було ініціювання та прийняття ряду рішень, кількість яких за звітний період становить 41.

Працівники управління взяли участь у понад 700 судових справах, що слухалися Тернопільським міськрайонним судом, адміністративним окружним судом, господарським судом Тернопільської області, апеляційними судами, Вищим господарським, Вищим адміністративним та Верховним судами України. Зокрема, по категоріях справ: - земельні спори; спадкові спори; визнання права власності на самочинне будівництво; виселення з житлових/нежитлових приміщень; виконання договорів пайової участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста; виконання інвестиційних договорів забудовником (ПП Тернопільська фірма "Будівельних", ТОВ "Гілея ЛТД", ПП "Забара"); оскарження дій, бездіяльності міської ради ; оскарження дій підрозділу примусового виконання рішення суду ; визнання спадщини відумерлою; визнання права власності на майно за набувальною давністю; податкові спори ; екологічні спори; спори щодо обмеження реалізації права на мирні зібрання, - інші. В понад 60 справах Тернопільська міська рада та її виконавчий комітет виступали позивачем.

Працівники управління приймають участь в діяльності Тернопільської міської координаційно-методичної ради з правової освіти населення. При управлінні працює громадська правова приймальна, основним завданням якої є правова освіта населення та надання правової допомоги незахищеним верствам населення. Дана робота полягає у наданні консультацій населенню, підготовці певних документів для звернення в судові та інші органи, публікація в пресі правової інформації. У роботі громадської приймальні беруть участь працівники міського відділу юстиції, Тернопільського міськрайонного суду, юридичного інституту Тернопільського економічного університету.

Систематичною є участь у роботі опікунської ради, за вказаний період таких засідань відбулося 24 - двічі на місяць. Завданням зазначеної ради є вирішення питань щодо усиновлення та встановлення опіки і піклування, надання дозволів на відчуження майна від імені неповнолітніх та малолітніх, вирішення питань щодо виконання батьками своїх батьківських обов'язків.

Також, сприянням в реалізації повноважень місцевого самоврядування є розробка та опрацювання на предмет відповідності вимог законодавства працівниками управління проектів угод, що мали місце у відносинах з рядом юридичних та фізичних особами. Кількість останніх за звітний період склала 818.

З метою професійного вдосконалення працівники управління правового забезпечення регулярно приймають участь у різного роду навчальних акціях, семінарах тощо, зокрема, систематичною є участь у постійно діючому семінарі, який проводиться головним управлінням юстиції у Тернопільській області в порядку заходів, спрямованих на підвищення якості роботи юридичних служб органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій області, затверджених розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 25.12.2008р. №965 "Про заходи, спрямовані на підвищення якості юридичних служб органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій області".

Систематичним є опрацювання змін до законодавства, що вносяться Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Президентом України, іншими органами виконавчої влади України, проведення аналізу судової практики при реалізації судами правових засад організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Згідно цілей якості управління правового забезпечення на 2012р., працівникиуправління є спів розробниками єдиного порядку вибору постачальників товарів, виконавців робіт та послуг, а також вимог щодо якості товарів, робіт та послуг, критеріїв оцінки посадових осіб з метою визначення результативності їх діяльності, нових редакцій статутів підприємства, установ організацій комунальної форми власності.

Також, у 2012році управління правового забезпечення виступало спів розробником Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, не завершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста (затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.10.2012р. №1586), Положення про систему управління охороною праці в Тернопільській міській раді (затверджене розпорядженням міського голови від 26.09.2012р. №302),

Працівники управління також приймають участь у роботі різного роду комісій, комітетів, робочих груп, що створюються у міській раді. За звітний період працівники взяли участь у роботі 106 комісій та роботі 14 постійно діючих комісій. Серед них, можна відзначити комісії: по розгляду звернень щодо встановлення режимів роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам дозвілля в нічний час та здійснення контролю за його дотриманням (рішення виконавчого комітету від 15.12.2010р. №97); із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків (рішення міської ради від 14.12.2010р. №6/2/34); конкурсної комісії по наданню в оренду майна комунальної власності (рішення міської ради від 14.12.2010р. №6/2/33); робочої групи щодо підготовки проекту статуту територіальної громади міста Тернополя (розпорядження міського голови від 10.12.2010р. №18); конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (рішення виконавчого комітету від 27.08.2010р. №1434) громадської комісії з житлових питань (рішення виконавчого комітету від 11.10.2006р. №148); комітету з конкурсних торгів Тернопільської міської ради (рішення міської ради від 05.10.2010р. №5/39/1); комісія з питань прискореного перегляду регуляторних актів (розпорядження міського голови від 03.02.2011р. №52); комісії щодо відповідності регуляторних актів вимогам законодавства; постійно діюча комісія щодо списання матеріальних цінностей (розпорядження МГ від 07.06.2011р. №288).

Поряд з веденням електронного реєстру судових справ, за звітний період впроваджений реєстр судових рішень.Станом на сьогодні, працівниками управління проводиться формування справ документами, що слугують відкриттю провадження, про хід справи та результат розгляду - рішеннями місцевих, адміністративних (в тому числі окружних адміністративних), господарських судів, а також апеляційних та касаційних судових інстанцій.

Згідно розпорядження міського голови від 18.04.2012р. №130 "Про запровадження телефонної лінії з питань запобігання та протидії корупції", працівники управління проводять забезпечення ведення обліку дзвінків.

До безпосередньої роботи управління слід відзначити розгляд звернень контролюючих та правоохоронних органів, що надходять на адресу Тернопільської міської ради. За звітний період, останніх розглянуто понад 60.

Також, до безпосередньої роботи управління віднесено розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, що стосується проведення масових заходів, інформування правоохоронних органів з метою забезпечення громадського порядку, охорони прав та інтересів громадян, а у випадку неможливості їх забезпечення звернень на адресу суду з питання обмеження реалізації на проведення. За звітний період та початок 2013 року мали місце представництво інтересів у 7 судових справах.

Управлінням, з метою роз'яснення норм діючого законодавства з актуальних на сьогоднішній день питань, було підготовлено ряд статей, які були опубліковані на сайті Тернопільської міської ради, а також в друкованому засобі масової інформації газеті "Тернопіль вечірній".

До окремої категорії роботи слід віднести забезпечення ліквідаційної процедури КП "Адміністративно-технічна інспекція". В процесі даної процедури від боржників отримано 121644,55грн, з даної суми сплачено податків: до міського бюджету 76525,98грн., до державного - 27059,64грн., вихідний залишок станом на 31.12.2012р. становив 52356,81грн.

Щорічно на базі управління проходять навчальну та виробничі практики студенти вузів з правовою спеціалізацією з багатьох міст України.

Начальник управління О.ПЕЧІЛЬ

Теги →

Розповсюдити

Використання матеріалів сайту дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на сайт t-v.te.ua.

Редакція газети «Тернопіль вечірній» (t-v.te.ua) може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст перепублікованих матеріалів не несе.